ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಾರ ಬೀಗ

💥ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಾರ ಬೀಗ
ಜೂನ್ 7 ರ ನಂತರ ಒಂದು ವಾರ ಲಾಕ್ ಮುಂದುವರಿಕೆ,

ಜೂನ್ 14ರ ವರೆಗೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಅದೇ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ, 

💥ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಶೇಕಡಾ 5ಕ್ಕೆ  ಇಳಿದರೆ ಲಾಕ್ ರಿಲೀಫ್ 🔓
_______________________________
ಟೀಮ್ ಈಗಿನ ಸುದ್ದಿ 
Previous Post Next Post