_ಈ ದಿನದ ಸಂದೇಶ_

_ಈ ದಿನದ ಸಂದೇಶ_


تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال

عيد مبــــــــــــــــــــارك🌙✨

الله اكبر الله اكبر الله اكبر
لا إله إلا الله ألله أكبر
 ألله أكبر ولله الحمد

ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಆಹಾರ ಅನ್ನ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ದಣಿದ ದೇಹವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಇಬಾದತ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧಿಗೊಂಡು ಪಾವನಗೊಂಡ ಸರ್ವ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೂ ಈದುಲ್ ಫಿತರ್ ಶುಭಾಶಯಗಳು. 

ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಸಮಾನತೆಯ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ ಈದ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರುವುದು.

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿ, ಮನುಷ್ಯಕುಲ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಬಾಳಲಿ, ಆ ಮೂಲಕ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಭಾರತ ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳ್ಳಲಿ. ಇದುವೇ ಈಗಿನ ಸುದ್ದಿಯ ಈ ದಿನದ ಸಂದೇಶ

عيد مبــــــــــــــــــــارك
_______________________________
MSM ಜುನೈದ್ ಸಖಾಫಿ ಹಿಮಮಿ
(ಸದಸ್ಯರು SSF ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ)


Previous Post Next Post