ಇನ್ನು ಲಬ್ಬೈಕಿನ ದಿನಗಳು: ಹಾಜಿಗಳ ಹರಿವು ಮಿನಾ ಕಣಿವೆಯತ್ತ

ಇನ್ನು ಲಬ್ಬೈಕಿನ ದಿನಗಳು: ಹಾಜಿಗಳ ಹರಿವು ಮಿನಾ ಕಣಿವೆಯತ್ತ
ಮಕ್ಕಾ: ಪ್ರವಾದಿ ಖಲೀಲುಲ್ಲಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ (ಅ) ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ (ಅ) ಅವರ ತ್ಯಾಗದ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಛರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ವರ್ಷದ ಪವಿತ್ರ ಹಜ್ ಧುಲ್-ಹಿಜ್ಜಾದ ಎಂಟನೇ ದಿನ (ಸೋಮವಾರ) ಇಂದು ಮಿನಾ ಕಣಿವೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.

'ಲಬ್ಬೈಕಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಲಬ್ಬೈಕ್' ಅಲ್ಲಾಹನೇ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಲ್ಬಿಯತಿನ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ ಮಕ್ಕಾದಿಂದ ಡೇರೆಗಳ ನಗರವಾದ ಮಿನಾಗೆ ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಹಾಜಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದು ಮಿನಾದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ತಂಗಿ ನಾಳೆ ಅರಫಾ ಮೈದಾನದತ್ತ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಯಾತ್ರಿಕರು ಹಜ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ರಷ್ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜಿಗಳು ಮಿನಾ ತಲುಪಿದರು.


Previous Post Next Post