ಮನುಷ್ಯ ಮಹಾ ಕಡಲಾಗಿ ಅರಫಾ ಮೈದಾನ: ಹಾಜಿಗಳ ಭಕ್ತಿ ನಿರ್ಭರ ಕಣ್ಣೀರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅರಫಾ ಮೈದಾನ ಧನ್ಯ

ಮನುಷ್ಯ ಮಹಾ ಕಡಲಾಗಿ ಅರಫಾ ಮೈದಾನ: ಹಾಜಿಗಳ ಭಕ್ತಿ ನಿರ್ಭರ ಕಣ್ಣೀರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅರಫಾ ಮೈದಾನ ಧನ್ಯ
ಮಕ್ಕಾ|  ಅರಾಫಾ ಮೈದಾನವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜನ ಮಹಾ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.  ಪ್ರಪಂಚದ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಾಜಿಗಳು ಅರಾಫಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಜಮಾಯಿಸಿದಾಗ ಅದು ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಯಿತು. ಅತಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತಲ್ಬಿಯಾವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ, ಹಾಜಿಗಳು ಅರಾಫಾವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಧನ್ಯ ಗೊಳಿಸಿದರು.

 ಹಜ್ಜ್ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಅರಫಾ.  ಈ ಬಾರಿ 24 ಮಿಲಿಯನ್ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಅರಾಫಾದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದು, ದೇಹವನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಶ್ವೇತವಸ್ತ್ರದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತೇ ಮಾರುಹೋಗಿತ್ತು.  ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷೆಗಳ ವೇಷಗಳ ಸೀಮೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಈ ಮಹಾ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಮಿಡಿದ ಹೃದಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಜಿಗಳು ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.  ಅರಾಫಾ ಕೂಟವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ದುಆ ಮಾಡಿತು.

ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಹರಂ ಇಮಾಮ್ ಡಾ. ಶೈಖ್ ಮಾಹಿರ್ ಅಲ್ ಮುಅಯ್ಖಲ್ ಅರಫಾ ಖುತುಬ ನಡೆಸಿದರು
Previous Post Next Post