ಪಂಚರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆ: ನಾಳೆ ಫಲಿತಾಂಶ

ಪಂಚರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆ: ನಾಳೆ ಫಲಿತಾಂಶ  

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಪಂಜಾಬ್ ಮಣಿಪುರ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನಾಳೆ (ಮಾರ್ಚ್ 10) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ  ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ.


ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ 403 ಕ್ಷೇತ್ರ, 202 ಬಹುಮತ

ಉತ್ತರಾಖಂಡ 70 ಕ್ಷೇತ್ರ, 36 ಬಹುಮತ

ಬಂಜಾಬ್ 117 ಕ್ಷೇತ್ರ, 59 ಬಹುಮತ

ಮಣಿಪುರ 60 ಕ್ಷೇತ್ರ, 31 ಬಹುಮತ

ಗೋವಾ 40 ಕ್ಷೇತ್ರ, 21 ಬಹುಮತ


Previous Post Next Post