ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ: ನಾಳೆ ಶಅಬಾನ್ ಒಂದು

ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ: ನಾಳೆ ಶಅಬಾನ್ ಒಂದು
ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್ |ಮಂಗಳೂರು।  ರಜಬ್ 29 (ಫೆಬ್ರವರಿ 21) ರಂದು ಶಅಬಾನ್ ಚಂದ್ರೋದಯ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಶಅಬಾನ್ 1  (ಫೆಬ್ರವರಿ 22) ನಾಳೆ ಬುಧವಾರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಅಬಾನ್ 15 ಬರಾಅತ್ ದಿನ ಮಾರ್ಚ್ 08ರ ಬುಧವಾರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಮಹಲ್ ಜಮಾತ್ ಖಾಝಿಗಳಾದ ಕಾಂತಪುರಂ ಎಪಿ ಅಬೂಬಕರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಮತ್ತು ಸೈಯದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಖಲೀಲ್ ಅಲ್ ಬುಖಾರಿ, ದಕ ಕನ್ನಡ ಸಂಯುಕ್ತ ಖಾಝಿ ಸಯ್ಯದ್ ಕುರಾ ತಙಳ್, ಉಡುಪಿ  ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಖಾಝಿ ಝೈನುಲ್ ಉಲಮಾ ಮಾಣಿ ಉಸ್ತಾದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

ಬರಾಅತ್ ರಾತ್ರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಳು ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸ ಶಅಬಾನ್ 15 ರ ಬುಧವಾರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
Previous Post Next Post